Thực đơn

Hotline

Liên hệ ngay với chúng tôi 0963792297

Giờ mở cửa: 10h00 - 22h00

Thực đơn
Bún

Tại quán: 10.000đ

App: Liên hệ

Thập Cẩm 2 Người

Tại quán: 85.000đ

App: Liên hệ

Thập Cẩm 3 Người

Tại quán: 125.000đ

App: Liên hệ

Siêu Đặc Biệt 4 Người

Tại quán: 325.000đ

App: Liên hệ

Siêu Đặc Biệt 3 Người

Tại quán: 245.000đ

App: Liên hệ

Siêu Đặc Biệt 2 Người

Tại quán: 165.000đ

App: Liên hệ

Siêu Đặc Biệt 1 Người

Tại quán: 85.000đ

App: Liên hệ

Đặc Biệt 4 Người

Tại quán: 245.000đ

App: Liên hệ

Đặc Biệt 3 Người

Tại quán: 185.000đ

App: Liên hệ

Đặc Biệt 2 Người

Tại quán: 125.000đ

App: Liên hệ

Đặc Biệt 1 Người

Tại quán: 65.000đ

App: Liên hệ

Thập Cẩm 4 Người

Tại quán: 165.000đ

App: Liên hệ

Zalo
Hotline