Nem Chua

Hotline

Liên hệ ngay với chúng tôi 0963792297

Giờ mở cửa: 10h00 - 22h00

Nem Chua

  • 136
  • 30.000đ
  • 30.000đ
Thực đơn liên quan
ChảGiò

Tại quán: 30.000đ

App: Liên hệ

Chả Ram

Tại quán: 30.000đ

App: Liên hệ

Đậu

Tại quán: 15.000đ

App: Liên hệ

pHÈO CHIÊN

Tại quán: 30.000đ

App: Liên hệ

Chả Cốm

Tại quán: 30.000đ

App: Liên hệ

Chân Giò Bó

Tại quán: 35.000đ

App: Liên hệ

Zalo
Hotline