Đặc Biệt 1 Người

Hotline

Liên hệ ngay với chúng tôi 0963792297

Giờ mở cửa: 10h00 - 22h00

Đặc Biệt 1 Người

  • 125
  • 65.000đ
  • Liên hệ
Thực đơn liên quan
Thập Cẩm 1 Người

Tại quán: 45.000đ

App: Liên hệ

Thập Cẩm 2 Người

Tại quán: 85.000đ

App: Liên hệ

Thập Cẩm 3 Người

Tại quán: 125.000đ

App: Liên hệ

Siêu Đặc Biệt 4 Người

Tại quán: 325.000đ

App: Liên hệ

Siêu Đặc Biệt 3 Người

Tại quán: 245.000đ

App: Liên hệ

Siêu Đặc Biệt 2 Người

Tại quán: 165.000đ

App: Liên hệ

Zalo
Hotline